Pojištění, pojišťovnictví

Pojištění, pojišťovnictví

Pojištění

Pojištění dnes patří neodmyslitelně k životu a pojišťovny, které nejrůznější pojištění zprostředkovávají, jsou významnými hráči na finančním trhu. Pojistit se dá cokoliv a pojistných produktů je v dnešní době mnoho.

O to důležitější je vyznat se v pojmech, které se v oblasti pojištění a pojišťovnictví objevují. Tyto stránky Vám přinášejí přehled základních výrazů a termínů, které se v oblasti pojištění vyskytují.

Co je to pojištění

Podle definice – pojištění je "nástroj na omezení negativních důsledků nahodilosti". Je to vlastně finanční služba, která pomáhá přesouvat finanční prostředky tam, kde jsou v daném okamžiku potřeba. Jedná se vždy o dvoustranný právní vztah.

Jak se systém pojištění dělí

Systém pojištění lze rozdělit na část veřejnou a část komerční. Veřejná část je součástí veřejného rozpočtu. Je to sociální pojištění neboli sociální zabezpečení. Zahrnuje pojištění důchodové, zdravotní a nemocenské. Soukromé pojištění zajišťují specifické finanční instituce – komerční pojišťovny.

Co je smyslem pojišťovnictví

V pojišťovnictví můžeme spatřovat dvě hlavní stránky:

  • Etickou - jedná se o solidaritu, kdy všichni pojištění platí pojistné, škoda se ale stane jen někomu a ten čerpá plnění. Platí princip neekvivalence, kdy na pojistném platíme menší částky, než při pojistné události obdržíme.
  • Výdělečnou (komerční) - základním cílem pojišťoven je dosahovat zisku.

K čemu slouží pojištění

Pojištění online

Hlavním funkcí pojištění je shromažďování finančních prostředků a přerozdělení na základě splnění kritérií ( nastane pojistná událost) mezi klienty (tzv. akumulačně-redistribuční fukce). Dále pojištění zajišťuje transfer rizika z klienta na pojišťovnu. V neposlední řadě má pojištění zpětný vliv na chování pojištěných subjektů
Vhodný zážitkový dárek pro muže Vám pomůžeme vybrat zde.

Náš tip: Podrobné informace o možnosti žádat o půjčku online se můžete dočíst například na webu Maxi-Půjčky.cz.