Pojistná smlouva

Pojistná smlouva

Pojistná smlouva

Pojistná smlouva je právní dokument na jehož základě vzniká smluvní pojištění fyzických a právnických osob v písemné formě. Vyjadřuje konkrétní pojistné podmínky pro daného klienta. Obsahuje tyto údaje:

 • identifikace klienta
 • druh pojištění
 • předmět pojištění
 • výše a způsob placení pojistného

Pojištění bez uzavřené pojistné smlouvy je zákonné pojištění- je to zákonné pojištění odpovědnosti organizace za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Pojistnou smlouvu může uzavřít i jiná osoba, než ta, na jejíž rizika se smlouva vztahuje.

Co nesmí v pojistné smlouvě chybět

Obecné náležitosti pojistného vztahu, které nesmí v pojistné smlouvě chybět, jsou následující:

 • pojišťovna ( pojistitel)
 • způsob uzavření pojistné smlouvy
 • předmět pojištění
 • rizika krytá pojištěním
 • výluky z pojištění
 • místní vymezení
 • čásové vymezení
 • pojistné krytí
 • výklad pojmů

Základní pojmy

Pojistné riziko

Pojistné riziko je souhrn rizik krytých příslušným druhem pojištění. Je vymezeno:

Náležitosti pojistné smlouvy
 • věcně(v pojistných podmínkách)
 • časově
 • místně

Pojistné podmínky

Pojistné podmínky obsahují specifikaci nebezpečí, je to právní úprava druhu pojištění. Dělí se na:

 • všeobecné pojistné podmínky - ty jsou nejdůležitější, původně byly schvalovány státním dozorem. Pokud dojde k nějaké odchylce od všeobezných pojistných podmínek, smluvní vztah neplatí.
 • zvláštní pojistné podmínkyVhodný zážitkový dárek pro muže Vám pomůžeme vybrat zde.

Náš tip: Podrobné informace o možnosti žádat o půjčku online se můžete dočíst například na webu Maxi-Půjčky.cz.