Pojišťovny

Komerční pojišťovny

Pojišťovny online

Úkoly komerčního pojišťovnictví

Hlavním úkolem, které komerční pojišťovnictví plní je přenesení rizika z pojištěného na pojistitele.

Dalšími úkoly pojišťovnictví jsou zejména:

  • Stabilizace ekonomické úrovně podnikatelských subjektů
  • Stabilizace životní úrovně jednotlivců
  • Pojišťovnictví ovlivňuje tržní ekonomiku - finančně eliminije škody, chrání před riziky a zajišťuje tak bezporuchový chod ekonomiky; zajišťuje vyšší úroveň absorpce rizika
  • Vytváření pracovních míst (cca 15 000 míst vytvářejí pojišťovny a přes 40 000 míst vytvářejí zprostředkovatelé).

Úkoly komerčních pojišťoven

  • Náhrada škod - pojišťovny nahrazují škodu nebo část škody formou pojistného plnění.
  • Zábrana škod - pojišťovny působí preventivně na společnost tak, aby škody byly minimalizovány. Snaží se o snížení vzniku a rozsahu škod. Například při pojištění bytu proti krádeži musí být provedeno zabezpečení bytu, pokud je pojištěné auto zabezpečené, pojišťovna poskytuje slevu na pojistném apod.
  • Investování - pojišťovny shromažďují peněžní prostředky, které investují do různých finančních instrumentů.Vhodný zážitkový dárek pro muže Vám pomůžeme vybrat zde.

Náš tip: Podrobné informace o možnosti žádat o půjčku online se můžete dočíst například na webu Maxi-Půjčky.cz.